Leren van ervaring

Wat jongeren en professionals te zeggen hebben over YouthLab

Door te vertrouwen op de ervaring van degenen die deel hebben uitgemaakt van YouthLab en de uitwisselingen van jongeren x justitie, kunt u de daadwerkelijke impact van het programma zien op degenen die hebben deelgenomen, inclusief jongeren die zijn opgeleid om ervaringsdeskundigen te worden, en justitieprofessionals die zich hebben aangesloten bij de uitwisselingen.

Hieronder vind je een verzameling videotestimonials van YouthLab-coördinatoren, jonge trainers en deelnemers om jou, potentiële partners en donateurs te inspireren.