Jongeren – profiel

De jongeren die u voor het programma aanwerft, zullen een beslissende invloed hebben op het succes van het programma Hoe u de juiste jonge ervaringsdeskundigen aanwerft, hangt grotendeels af van de context waarin u werkt. Sommige uitvoerders werken zeer nauw samen met hun jongeren, terwijl andere op meer afstand werken en daarom meer afhankelijk zijn van de medewerking en het inzicht van derden en van selectiegesprekken.

Ze luisteren echt naar me, ik kon echt zien dat ze naar me luisteren.

Jason – Ervaringsdeskundige – Youthlab trainer, Nederland

Jongeren die baat hebben bij uitwisseling met justitieprofessionals hebben vaak vergelijkbare kwaliteiten en kenmerken:

  • Zin om hun verhaal te vertellen : Jongeren die deelnemen aan het YouthLab zijn intrinsiek gemotiveerd om mee te doen. Zij willen hun verhalen delen en meedelen wat zij in hun leven hebben meegemaakt. Zij voelen de drang om hun hart te luchten, om hun verhaal op een constructieve manier te delen. Het is hun hoop dat anderen ervan zullen leren.
  • Zin om het podium te betreden : Een geschikte jonge kandidaat wordt doorgaans herkend door een zeker gemak te tonen bij het innemen van een standpunt en het delen van zijn mening in een groep. Potentiële deelnemers vallen het vaakst op door hun aanwezigheid, door het nemen van initiatief en soms door het streven om de leider van de groep te zijn. Hij of zij is niet bang om iets te zeggen, zelfs als niemand in de kamer zijn mening deelt.
  • Komt voornamelijk uit een groep voor langdurig ingezetenen (in jeugddetentie): Ruim 70 procent van onze leden heeft meerdere jaren in jeugddetentie doorgebracht, meestal tussen één en vier jaar. Hun belangrijkste motivatie om zich aan te sluiten is dat zij klaar zijn met hun (vorige) criminele leven, waarbij zij in en uit de gevangenis zijn gegaan. Zij willen een verandering teweegbrengen, zowel voor zichzelf als voor anderen, door hun verhaal te delen. Zodat zij een voorbeeld kunnen zijn voor jongeren en hen helpen andere levenskeuzes te maken en de overstap te maken naar een leven zonder criminaliteit.
  • Is iemand die zich bezighield met veel voogden, maatschappelijk werkers en therapeuten: die misschien vele jaren van hun jonge leven in de justitiële of kinderzorg hebben gezeten. Zij kunnen contact hebben gehad met maatschappelijk werkers en therapeuten en behandelingen hebben gekregen terwijl zij hun tijd binnen uitzaten. Deze ervaringen – sommige goed, andere echt slecht – maken allemaal deel uit van de motivatie en de gretigheid van de jongeren om aan het programma deel te nemen. Ze zijn gemotiveerd om een verandering in het systeem aan te brengen, niet door te denken “verpest het”, maar ik streef ernaar dat hun stemmen en ervaringen worden gehoord.
  • Is iemand met een kritische kijk op het gerecht en de kinderopvang: Omdat ze lange tijd in “het systeem” hebben gezeten en zowel positieve als negatieve gebeurtenissen hebben meegemaakt, hebben typische deelnemers een kritische kijk op de manier waarop dingen worden geleid. Maar in plaats van zich tegen het systeem te verzetten, willen zij een verandering teweegbrengen door hun kritische kijk te delen. De deelnemers worden getraind om hun boodschappen op een constructieve manier over te brengen. Ook nemen zij het systeem en de regels ervan serieus, en ontkennen zij niet noodzakelijkerwijs de uitdagingen waarmee beroepsbeoefenaren te maken hebben bij het werken met jongeren. Maar met hun ervaringen willen ze een ander licht werpen en hun standpunt delen – wat een eye-opener en waardevol inzicht kan zijn voor professionals.
  • Is nieuwsgierig: De jonge deelnemers die aan het programma hebben deelgenomen, zijn meestal nieuwsgierig en leergierig naar de manier waarop het rechtssysteem tot stand is gekomen zoals het nu is. Zij staan open om het vanuit een ander gezichtspunt te bekijken. Daarom willen ze van justitieprofessionals horen hoe het is om hun werk te doen en hoe hun besluitvorming werkt in moeilijke gevallen.
  • Is tussen de 18 en 25 jaar oud: De meeste deelnemers zijn tussen de 18 en 25 jaar oud. De meeste jongeren op deze leeftijd hebben een zekere afstand tot hun verhaal ontwikkeld, worden volwassen en verlaten de gevangenis. Ze kijken met een helikopterview naar hun jongere zelf, wat hen helpt om hun verhaal op een constructieve en reflectieve manier te vertellen.