Over

EEN TRAININGSMODEL VOOR JUSTICE PROFESSIONALS DOOR JONGE ERVAREN EXPERTS

Het Youthlab is een trainingsprogramma waarin jongeren justitiële professionals opleiden, gebruikmakend van hun ervaringen uit de eerste hand en interactieve trainingsvormen. De Youthlab-training is in 2015 voor het eerst ontworpen en uitgevoerd door Young in Prison* in Nederland, maar tussen 2020-2022 is het model gecontextualiseerd en verder uitgevoerd door Defence for Children International in België en Italië.

*Young in Prison heet sinds januari 2023 Young Perspectives.

Deze toolkit is een van de belangrijkste resultaten van dit project en is nu openbaar beschikbaar voor diegenen die het jeugdrechtsysteem willen transformeren door middel van jongerenparticipatie. Het is bedoeld om je mee te nemen op een reis naar het bevorderen van wederzijds respectvolle en impactvolle interacties tussen jongeren en justitieprofessionals. Het biedt u middelen om relevante belanghebbenden te inspireren en te betrekken en alle noodzakelijke stappen te nemen om de juiste mentaliteit voor alle betrokkenen te creëren. Het geeft je ook een breed scala aan inspirerende materialen om uit te putten wanneer je klaar bent om je eigen training te ontwerpen en te implementeren – een die werkt in je eigen unieke context.

De methodiek die u hier aantreft is het resultaat van een jarenlange hechte en continue samenwerking met zowel jonge ervaringsdeskundigen als justitieprofessionals. Na talloze dialogen en trainingen zijn er veel lessen geleerd. Onderliggend aan Youthlab zijn de Verdragen inzake het Recht van het Kind, verschillende modellen voor de effectieve implementatie van het recht om te worden gehoord en een academische wetenschappelijke onderbouwing.

WAAROM JEUGDLAB

Op het moment dat een jongere in conflict komt met de wet, wordt gearresteerd en zelfs van zijn vrijheid wordt beroofd, betreedt hij een nieuwe en intimiderende wereld, gerund door volwassenen die een taal spreken vol juridisch jargon. Bijna standaard vangt en absorbeert dit systeem de jongere en legt het zijn logica, ritme en taal op. De meeste jongeren voelen zich vervreemd en verloren, wat een negatieve invloed heeft op hun welzijn, het contact met professionals, de perceptie van eerlijkheid van de procedures en het vermogen om deel te nemen.

Dit vervreemdingsproces is grotendeels een kwestie van taal en communicatie, aangezien veel justitiële professionals in een louter juridische en instrumentele taal spreken, wat een andere taal is dan wat de jongere kent en begrijpt. Om de jongere opnieuw te betrekken bij het strafrechtelijk proces, moeten de taal- en communicatievaardigheden van juridische professionals aansluiten bij de verwachtingen en (non)verbale communicatieve vaardigheden van jongeren.

Kindvriendelijke communicatieve vaardigheden van professionals leggen de nadruk op respect, laten zien dat jongeren serieus worden genomen en eerlijk worden behandeld en geven hen de middelen om de regie over hun eigen zaak en leven te vergroten. Professionals vinden het een uitdaging om met jongeren om te gaan en te communiceren, vanwege de gespleten realiteit waarin ze werken: de juridische wereld en de wereld van het kind met zijn eigen taal, normen en waarden.

Youthlab overbrugt deze kloof door uitwisselingen tussen jongeren en justitiële professionals te vergemakkelijken en wederzijds begrip en empathie te bevorderen. Bekijk voor meer informatie de trailer van onze korte documentaire, Exchanging Perspectives. U kunt de volledige documentaire hier bekijken.

OVER DEZE TOOLKIT

De online toolkit van Youthlab bestaat uit drie delen, elk met een theoretisch kader en praktijkstappen.

  • Deel 1: Ik wil INSPIREREN EN BETROKKEN
    In de eerste sessie vindt u alle elementen om financieringspartners, belanghebbenden, potentiële deelnemers, justitieprofessionals te inspireren en te betrekken voordat u aan uw reis begint. Het omvat het beleidskader voor Recht van het Kind waarbinnen Youthlab opereert, modellen voor de effectieve implementatie van het recht om te worden gehoord en een academische wetenschappelijke onderbouwing voor jongerenparticipatie. Je vindt er ook getuigenissen van jongeren en justitieprofessionals over hun deelname aan de uitwisseling jongeren x justitie en een minidocumentaire met het traject van de jeugd in het project.
  • Sectie 2: Ik wil ONTWIKKELEN EN MANIFESTEN
    De tweede sessie biedt je de tools om verder te gaan en je voor te bereiden op de jeugd x Rechtvaardigheid uitwisselingen door te delen wie en hoe je degenen die betrokken zijn bij het programma moet voorbereiden – naar welke waarden, attitudes en vaardigheden je moet zoeken of actief moet ontwikkelen om een succesvol Youthlab te implementeren.
  • Sectie 3: Ik wil IMPLEMENTEREN
    In het laatste deel vindt u praktische hulpmiddelen, zoals sessie-overzichten en creatieve activiteiten die kunnen worden herhaald en/of aangepast. Het bevat ook geleerde lessen, advies over het overwinnen van uitdagingen en alle geleerde lessen van de partners.

IMPLEMENTEREN VAN JE JEUGDLAB

Deze toolkit is bedoeld om u te inspireren en te helpen bij het implementeren van uw eigen programma. Het brengt de ervaringen, geleerde lessen en best practices van drie partners in drie landen samen. Daarom benadrukken we het belang van inzicht in je eigen context en jeugdrechtsysteem, herkennen we de raakvlakken in onze praktijken en passen we de instrumenten en aanpak daarop aan.

Ten slotte is deze toolkit een werk in uitvoering. We zijn continu bezig met het leren en verbeteren van onze methoden en praktijken, en we zouden graag uw geleerde lessen en best practices hierin opnemen!