Partners

OVER DE PARTNERS

Defence for Children (DCI) België werd opgericht in 1991 en sloot zich in 1992 aan bij de internationale beweging. De NGO is sinds 2010 erkend door de Federatie Wallonië-Brussel als Vereniging voor Permanente Educatie. Als zodanig produceert DCI-Belgium educatieve tools, geeft training en onderwijs in de rechten van het kind.

Defence for Children International Italia is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, onderdeel van de DCI-beweging in Genève. Het werd opgericht in 2005 en werd in 2008 onderdeel van de DCI-beweging. Defence for Children Italia (DCI) werkt zowel autonoom als in samenwerking met andere verenigingen, instanties en instellingen aan de totstandkoming van een nieuw cultureel model, zodat jongeren worden erkend als burgers die rechten hebben en actief kunnen deelnemen aan gezins-, sociale , culturele en burgerlijke leven.

Young Perspectives (YOPE) is een internationale NGO die sinds 2002 met Urban Arts and Sports werkt om jongeren in gesloten (forensische) zorg te bereiken. Daarnaast organiseert YiP belangenbehartigingsinitiatieven voor en met jongeren in strijd met de wet.

De Universiteit van Amsterdam is ambitieus, creatief en betrokken: als leider in de internationale wetenschap en partner in innovatie inspireert de UvA al generaties sinds 1632.