Praktisch worden!

Nu je begrijpt wat een Youthlab inhoudt, inclusief de principes en waarden, is het tijd om praktisch aan de slag te gaan.

De oorspronkelijke uitwisseling is een sessie van drie uur die de voorbereiding van jongeren en uitwisseling met professionals omvat. Dit model werd door elke uitvoerende partner aangepast aan hun behoeften.

Bovendien moesten tijdens het EU YouthLab-project veel uitwisselingssessies online plaatsvinden vanwege COVID-19-beperkingen. Om de vermoeidheid van de digitale ruimte tegen te gaan, werden uitwisselingen opgesplitst in meerdere kortere sessies.

Hieronder vind je de modellen van uitwisselingssessies jeugd x justitie die je als inspiratie voor je eigen programma kunt gebruiken. Onthoud dat je ze misschien moet aanpassen aan je context, op basis van de behoeften van de jongeren en professionals.

Wie is er aanwezig tijdens de Youth-x-Justice uitwisseling?

  • Jonge ervaringsdeskundigen (trainers)
  • Professionals (deelnemers)
  • Youthlab-coördinator / -facilitator (ter ondersteuning van jongeren, liaison institutioneel host en modereren van de uitwisselingssessie)
  • Institutionele gastheer (de organisatie die de professionals vertegenwoordigt).

De uitwisseling duurt meestal drie uur en ze richten zich op het verbeteren van de communicatie (vaardigheden) en empathische benadering van de deelnemers in hun werk. Dit gebeurt door:

  • luisteren naar de levensverhalen van jongeren
  • met elkaar in (korte) opdrachten bezig zijn.

Door deze twee partijen samen te brengen in een gefaciliteerde veilige ruimte, worden ze uitgedaagd – maar ook uitgenodigd om “hun jas uit te doen” en zich als professional/jongere open te stellen om contact te maken.

Hieronder kunt u het Sessieoverzicht en Sessieoverzicht downloaden.