Professionals aan boord krijgen

WIE LEGITIMALISEERT HET PROJECT?

Het YouthLab bestaat dankzij bondgenoten – alleen met hun instemming kan training worden opgenomen in de curricula. Daarom is het essentieel om uw netwerk van belanghebbenden te analyseren en te begrijpen wie u verder kan helpen.

Ten tweede is het JeugdLab ook afhankelijk van voldoende instroom van jonge deelnemers: dit zijn jongeren die, voordat ze bij het Jeugdlab kwamen, op moeilijk bereikbare plaatsen (zoals jeugdgevangenissen) zaten. De volgende soorten bondgenoten kunnen ons daarbij helpen:

Een (normatieve & institutionele) zwaargewicht vertegenwoordiger uitnodigen

Het is niet uitgesloten dat officieren van justitie worden opgeleid door een door hen veroordeelde jongere – dat zou voor aarzeling kunnen zorgen binnen de gelederen van bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie. Het Nederlandse JeugdLab boekte veel vooruitgang toen bij de eerste JeugdLab-bijeenkomst de hoogste korpschef van het Openbaar Ministerie zo’n belangrijke rol speelde. Hij was onder de indruk en werd echt gewaardeerd. Naderhand gaf hij aan de neiging te hebben om ‘zoiets’ structureel te hebben. Dit was een cruciaal moment: dankzij de inzet van een ‘normatief zwaargewicht’ kon alle aarzeling binnen de organisatie worden overwonnen. Tegelijkertijd betekende dit engagement echter niet dat alles geregeld was.

Onze weg vinden door de organisatie met iemand die in het project gelooft

Zodra normatief commitment is vastgesteld, begint de zoektocht naar een geschikte locatie. In Nederland duurde het anderhalf jaar voordat het JeugdLab werd gehuisvest in het opleidingscentrum voor officieren van justitie en rechters. Het werd daar gebracht door een ‘landelijk coördinerend specialist’, die inhoudelijk verantwoordelijk was voor het thema jeugdzaken. Dit was geen zwaargewicht in de eerder genoemde zin, maar iemand met een ‘ziek netwerk’. Deze persoon hebben we meerdere keren ontmoet voor de koffie, omdat vooraf niet duidelijk was waar YouthLab zou passen. We hadden veel meetings en try-outs, maar vaak was het geen ‘perfect fit’. Dit veranderde toen we op het idee kwamen om gewoon iets te organiseren.

Zorgvuldig de selectie van je eerste try-out samenstellen

In Nederland zijn er ‘gewone’ jeugdofficieren van justitie en ‘coördinerende jeugdofficieren van justitie’. Voor hun eerste YouthLab-training zetten we leden van de tweede groep en de goed verbonden en betrokken professional samen in één ruimte. De training was leuk en een groot succes: veel deelnemers verwijzen er nog vaak naar. Young in Prison Netherlands heeft er veel (eigen) geld in gestopt. De voorselectie bleek de perfecte groep ambassadeurs te zijn om de wil van de hele potentiële doelgroep wakker te schudden.

Je specialiteit verliezen en een sprong maken in de routine-machine genaamd bureaucratie

Terugkijkend kwam de echte drijfveer voor het Nederlandse JeugdLab uit een plaats die we het minst vermoedden: de planner van de trainingen voor officieren van justitie. Toen de hoogste chef, de netwerker en de invloedrijke voorselectie samenkwamen en eindelijk ruimte vonden om de training op regelmatige basis aan te bieden, werd de YouthLab-training ineens 3 jaar van tevoren gepland. Zo was YouthLab getransformeerd van iets ‘bijzonders’ in ‘iets dat gepland moet worden’. Tegelijkertijd groeide het financiële fundament van het YouthLab; het werd ook gemakkelijker om de steun van aandelenfondsen te krijgen, omdat ze nu tekenden voor iets dat zichtbare resultaten zou blijven opleveren. Tot op de dag van vandaag staat het Dutch YouthLab 2 tot 3 jaar van tevoren in de agenda van de organisatie. Zo kan het JeugdLab ook de jeugd garanderen dat er in de toekomst voldoende activiteiten en opdrachten voor hen zullen zijn.

Je specialiteit terugkrijgen door anderen uit te nodigen: wat zien ze?

YouthLab is een evenement, maar het is ook iets wat mensen echt raakt. Die tweede component vereist observatie en taal om expliciet te maken. Zodra het YouthLab begint te groeien, is het verstandig om bondgenoten te zoeken in de wetenschappelijke gemeenschap, om de impact die YouthLab heeft zo sterk mogelijk onder woorden te kunnen brengen.

En uitnodigen van wie wil, maar (nog) niet durft

De vier genoemde personen/rollen volgden elkaar op in de volgende volgorde: via de chef werkte YiP NL zich een weg naar de routinematige werking van de organisatie. Vervolgens deelden we dit verhaal met iedereen die maar wilde luisteren. Ook daar werden we vaak begroet met een mengeling van enthousiasme en aarzeling. Voor deze groepen maakten we van onze reguliere trainingen met het OM een uitje – op voorwaarde dat ze actief aan de sessies deelnamen. Zo konden ze zelf de betekenis van zo’n training ervaren. Maar belangrijker: ze zagen de betrokkenheid van een partner uit een ander deel van de justitiële keten. Heel vaak hoorden we het volgende argument herhalen: “Het OM doet het ook!” En daarna gingen deze mensen op zoek naar commitment in hun eigen organisatie.

Enkele praktische stappen

Zorg bij het organiseren van de training voor een online registratie (met een duidelijke deadline) om gemakkelijk te communiceren met alle deelnemers. Stuur vóór de training een e-mail naar alle deelnemers om hen te bedanken voor hun inschrijving en om te communiceren in geval van annulering – als u meer inschrijvingen dan plaatsen heeft, kunt u een reservelijst maken. De e-mail moet ook de logistieke basisinformatie of de link naar de online vergaderruimte bevatten, het hoofddoel van de tijdlijn van de training en de sessies. Afhankelijk van hoe ver de sessies uit elkaar liggen, kan een vriendelijke herinnering ook nuttig zijn.